Obchodní podmínky

  1. Sklobazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Petr Kozák , Chářovská 102, Krnov 794 01, IČO 87216876 DIČ: CZ8012244845 dále jen Provozovatel.
  2. Sklobazar poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server inzeráty s tématikou prodeje Sklenářských strojů
  3. Pro vložení inzerátů je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy.
  4. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb sklobazar.cz ani za způsob jakým služby sklobazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
  5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb sklobazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb sklobazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  6. Dodržujte zákony a další nařízení - vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem České republiky.